ร้านค้า

คุณสามารถทำการเลือกร้านค้าได้จากดรอปดาวน์ด้านล่าง
ภาคเหนือ
ผลการค้นหา: 9 จังหวัด

น่าน

เบทาโกร ช็อป สาขาน่าน

32/2-3 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน  55000

 • โทร
  : 054-711870
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

พะเยา

เบทาโกร ช็อป สาขาพะเยา

626/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

 • โทร
  : 054-481334
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงคำ

2/1 หมู่ 5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

 • โทร
  : 054-452857
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

ลำปาง

เบทาโกร ช็อป สาขาลำปาง

272/16 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

 • โทร
  : -
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาลำปาง 2

43/7-8 ถ.พระบาท ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

 • โทร
  : -
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

ลำพูน

เบทาโกร ช็อป สาขาลำพูน

262/8-9 หมู่ 18 ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

 • โทร
  : 053-093953 ต่อ 108 , 086-923-8998
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

อุตรดิตถ์

เบทาโกร ช็อป สาขาอุตรดิตถ์

196 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

 • โทร
  : -
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เชียงราย

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงราย

612/6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  57000

 • โทร
  : 052-024512
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงของ

88/9, 88/10 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

 • โทร
  : 052-024-524
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาเทิง

288 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

 • โทร
  : 053-189-189 ต่อ 105
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาแม่ฟ้าหลวง

90/1-3 หมู่ 9 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

 • โทร
  : 053-912018
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาแม่สาย

840/1 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

 • โทร
  : 053-732898
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เชียงใหม่

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงใหม่ 1

71/1 ถ.เมืองสมุทร  ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

 • โทร
  : 085-155-6273
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงใหม่ 2

257/10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

 • โทร
  : 089-700-9169
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงใหม่ 3

396 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

 • โทร
  : -
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาจอมทอง

269 หมู่ 5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

 • โทร
  : 094-601-8979
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาอ.ฝาง

9/5 หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

 • โทร
  : 053-382605
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงใหม่ 4

8/1 Room C-1 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

 • โทร
  : 094-608-1133
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงใหม่ 5

359/1 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

 • โทร
  : 082-397-7779
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาเชียงใหม่ 6 (แม่ริม)

38/7 หมู่ 4 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

 • โทร
  : 053-111727, 099-273-9996
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

แพร่

เบทาโกร ช็อป สาขาแพร่

248/10-13 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

 • โทร
  : 054-522117
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

แม่ฮ่องสอน

เบทาโกร ช็อป สาขาปาย

47/1 หมู่ 4, ถ.ราษฎร์ดำรงค์  ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

 • โทร
  : -
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน

เบทาโกร ช็อป สาขาแม่ฮ่องสอน

117/33-34 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

 • โทร
  : 053-613888 ต่อ 105 , 081-980-2609
 • แฟกซ์
  : -
ข้อมูลร้าน