ความเป็นมา

นับตั้งแต่ เครือเบทาโกร เริ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เมื่อปี พ.ศ. 2510 จนก้าวเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร

โดยมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และธุรกิจอื่น ๆ พนักงานของเบทาโกรล้วนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง “คุณภาพชีวิต” เป็นสำคัญ

ทุกบทบาทหน้าที่ ทั้งการงานและชีวิตประจำวันของทุกคน จึงดำเนินไปอย่างแม่นยำ เปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ลูกค้า และพันธมิตรในเครือข่ายของเบทาโกร ตลอดจนชุมชนและสังคมรอบข้าง

เราภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเบทาโกร มีส่วนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและทั่วโลก