ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

ด้วยเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงตามแนวโน้มความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสุนัข แมว และปลาสวยงาม 

เครือเบทาโกรจึงได้พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงตามประเภทและสายพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มอาหารสุนัขและแมว จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลัก เพอร์เฟ็คต้า (Perfecta) ด็อกเอ็นจอย (DOG'njoy) และแค็ทเอ็นจอย (CAT'njoy)  กลุ่มอาหารปลาสวยงามและปลาคาร์ฟ จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า โอคาเนะ (Okane) นอกจากนี้ยังมีอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ วิตามิน น้ำยาทำความสะอาด แชมพู และอื่น ๆ โดยจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลัก ได้แก่ อี-ซี่ (E-Z) และเฮอร์บัล เฟรช (Herbal Fresh)