บริการสถานที่พักผ่อนและสัมมนา

ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

“ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท” ภายใต้โครงการ “ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ ฟอร์เรส” ของเครือเบทาโกร  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนป่าสักทองบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์สวยงามเหนือลุ่มน้ำป่าสัก ในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้รองรับนักท่องเที่ยว และการจัดประชุมสัมมนา