อิโตแฮม (Itoham)

อิโตแฮม (Itoham) 

นอกจากนี้ เครือเบทาโกรยังมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก อิโตแฮม (Itoham) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์เกรดพรีเมี่ยม ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ของประเทศไทยและผ่านการรับรองจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยเนื้อสัตว์อนามัยจากเบทาโกรที่คัดสรรพิเศษ ทำให้ได้ไส้กรอก แฮม และเบคอนที่มีคุณภาพ อร่อยจนต้องลอง