เบทาโกร (BETAGRO)

เบทาโกร (BETAGRO)

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อนามัย อาทิ เนื้อหมูอนามัย เนื้อไก่อนามัย ไข่ไก่อนามัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์อนามัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานเครือเบทาโกร