เอสเพียว (S-Pure)

เอสเพียว (S-Pure) 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากเครือเบทาโกร ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ และ ไข่ไก่สด ที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตามแบบ S-Pure Process ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ดี การเลี้ยงจนถึงขั้นตอนการผลิต การจัดส่ง และจุดจำหน่าย อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคที่พิถีพิถันใส่ใจในสุขภาพ และให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารเป็นพิเศษ สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ฮ่องกง