ผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์

เครือเบทาโกรนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มภายใต้ตราสินค้าหลักคือ บี. อินเตอร์(B.INTER) 

รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาในการติดตั้งอุปกรณ์ฟาร์มและเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ครบวงจรได้แก่ ระบบโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อฟาร์มไกไข่ ฟาร์มไก่พันธุ์ และอุปกรณ์ฟาร์มสุกร

ภายใต้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาบนความพร้อมด้านฐานการผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่ทันสมัยช่วยให้เครือเบทาโกรสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ได้แก่ไวตามินพรีมิกซ์และแร่ธาตุพรีมิกซ์สารเสริมในอาหารสัตว์สารเสริมชีวนะ สารเสริมสมุนไพรเพ็นนิซิลิน และยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลักคือ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า (BETTER PHARMA) ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของตลาดสัตว์เศรษฐกิจทุกประเภท รวมทั้งการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ