ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกและปลอดภัย พร้อมบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจอาหารของเครือเบทาโกรจึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ไข่ไก่สด เนื้อไก่ เนื้อหมู อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน ไปจนถึงเครื่องปรุงรส โดยปัจจุบันนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ 2 แบรนด์หลัก ได้แก่ เอสเพียว (S-Pure) ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงสุดจากครือเบทาโกร ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่สด ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นด้านความปลอดภัยของอาหารและมีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ รวมถึงได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ เบทาโกร (BETAGRO) ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานของเครือเบทาโกร ประกอบด้วย เนื้อหมูอนามัย เนื้อไก่อนามัย ไข่ไก่อนามัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์อนามัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน และเครื่องปรุงรส โดยจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

นอกจากนี้ เครือเบทาโกรยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจภัตตาคาร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหาร ได้แก่ ร้านมิยะทะเคะ ซะนุคิ อุด้ง ร้านโรมันคัง โยโกฮาม่า ร้านฮอง อะจิ ราเมน ร้านปอมมุ โนะคิ ร้านลิตเติ้ล เมอร์เมด ร้านบีเชงเฮียง และร้านเฮงข้าวมันไก่-ข้าวหมูแดง