เครือเบทาโกร สานต่อโครงการ BETAGRO #recover19 หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19
เครือเบทาโกร สานต่อโครงการ BETAGRO #recover19 หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19

กรุงเทพฯ (26 .. 64) - เครือเบทาโกร ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพชั้นนำของประเทศไทยเดินหน้าสานต่อโครงการ ‘BETAGRO #recover19’ สมทบทุนบริจาค 10,000,000 บาท มอบให้แก่โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 หวังร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย 


นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร นำคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ภายใต้โครงการ ‘BETAGRO #recover19’ สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย .นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ  สภากาชาดไทย 


นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่านับแต่แรกเริ่มของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ เครือเบทาโกรตระหนักดีถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้มอบความช่วยเหลือเร่งด่วนให้แก่ภาครัฐ ภาคสาธารณสุข และภาคประชาชน ผ่านโครงการเฉพาะกิจ “BETAGRO #recover19 เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันต่อเนื่องมาถึงการระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ เครือเบทาโกรยังเห็นความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด19 ของคนไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวเร่งสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น

"เครือเบทาโกร จึงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ “BETAGRO #recover19” สมทบทุนบริจาคเงิน 10,000,000 บาท ให้แก่ “โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19” ภายใต้การดำเนินการโดยสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของประเทศไทยที่กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ด้วยหวังให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด