เบทาโกร ร่วมแชร์การบริหารบุคลากรด้วยแนวคิด Purpose Driven Organization
เบทาโกร ร่วมแชร์การบริหารบุคลากรด้วยแนวคิด Purpose Driven Organization

คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง เครือเบทาโกร ได้รับเกียรติร่วมงาน Dinner Talk แชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนมุมมองในการบริหารบุคลากรของเครือเบทาโกร ด้วยแนวคิด Purpose Driven Organization ที่ช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำว่า One Thought, One Goal & Direction และ One Team ซึ่งเป็น 3 คำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตร่วมกัน ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564