บริษัทในเครือเบทาโกร คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
บริษัทในเครือเบทาโกร คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4

นางสาวภาณุมาศ โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และ นางสาวรัตชดาพร นาใจ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลำพูน (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561